Polityka prywatności:    
         
        Prezentowana Polityka prywatności ukazuje zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów TOP STYL Piotr Białkowski ul. Dworcowa 9, 62-045 Pniewy, NIP:787 174 66 28, REGON  634477808 jest Administratorem Danych Osobowych.
        TOP STYL dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych Klientów, podczas korzystania z domeny www.sportfit.pl i dokonywania zakupów w ramach sklepu.
Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookie podczas samego korzystania z domeny.
TOP STYL zbiera za pośrednictwem domeny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na domenie, następujące dane osobowe:
    1. nazwisko i imię
    2. adres
    3. adres poczty elektronicznej
    4. numer telefonu
    5. NIP - jeżeli Klientem jest firma
         Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak jest konieczne w celu dokonania rejestracji i zakupu w ramach naszej domeny. Powyższe dane są wykorzystywane w celu prawidłowej obsługi zamówienia. Sprzedawca wykorzystuje te dane w celu udzielania informacji o stanie realizacji zamówienia, obsługi reklamacji oraz innych celów ściśle powiązanych ze złożonym przez Klienta zamówieniem.
         W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do takich podmiotów jak: firmy kurierskie, operatorów systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje, naprawy gwarancyjne itp. W takich sytuacjach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
         TOP STYL, może zawrzeć umowy pisemne, na podstawie , których powierzy przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi. Uprawnienie do zawierania takich umów powstaje na mocy z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych. Zawarcie w/w umów nie wyłącza odpowiedzialności Administratora Danych, za przestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Administrator zapewnia, że powierzone mu dane są należycie chronione i powierzenie ich podmiotom zewnętrznym, nie zwalnia Administratora z odpowiedzialności za prawidłowe ich przetwarzanie przez te podmioty oraz zapewnienie braku dostępu do tych danych przez podmioty nieuprawnione.
         Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli obligują do tego aktualne przepisy prawa.
W ramach domeny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od domeny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.
 

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.